MT TRADING BLOG

欧米 製造提携先2 Isothiocyanates & Borimides & Carboxylic Acids

Isothiocyanate & Borimides & Carboxylic Acidsの欧米製造 提携先になります。

御関心・御興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

Item & CAS No.

(+/-)-1-Phenylethyl isothiocyanate
4478-92-6
(4-Chlorophenyl)-arsonic acid
5440-04-0
1,1′-Thiocarbonyldi-2-(1H)-pyridone
102368-13-8
1,1′-Thiocarbonyldiimidazole
6160-65-2
1,3-Diiodobenzene
626-00-6
1,3-Phenylene diisocyanate
123-61-5
1,4-Diacetyl-2,5-piperazinedione
3027-05-2
1,4-Diiodobenzene
624-38-4
1,4-Phenylene diisothiocyanate
4044-65-9
1,8-Dimethylnaphtalene
569-41-5
1-(3-Methoxyphenyl)-2-thiourea
37014-08-7
1-Decyl isothiocyanate
24540-94-1
1-Dodecyl isocyanate
4202-38-4
1-Dodecyl isothiocyanate
1072-32-8
1-Heptyl isothiocyanate
4426-83-9
1-Hexyl isothiocyanate
4404-45-9
1-Indanone
83-33-0
1-Indanone oxime
3349-60-8
1-Iodo-3-methylbutane
541-28-6
1-Isopropyl-3-thiourea
1719-76-2
1-Naphtyl isocyanate
86-84-0
1-Naphtyl isothiocyanate
551-06-4
1-Nonyl isothiocyanate
4430-43-7
1-Octyl isocyanate
3158-26-7
1-Pentyl isothiocyanate
629-12-9
2,3-Dichlorophenyl isocyanate
41195-90-8
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate
6590-97-2
2,3-Dimethyphenyl isocyanate
1591-99-7
2,4,5-Trichlorophenyl isocyanate
26328-35-8
2,5-Piperazinodione
106-57-0
2,6-Dibromo-4-fluorophenyl isocyanate
76393-18-5
2,6-Dichlorophenyl isocyanate
39920-37-1
2,6-Diethylphenyl isocyanate
20458-99-5
2,6-Diethylphenyl isothiocyanate
25343-69-5
2-(Ethoxycarbonyl)phenyl isocyanate
76393-16-3
2-(Phenylthio)ethanol
669-12-7
2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
2285-12-3
2-Bromo-4-chlorophenol
695-96-5
2-Bromo-4-methylphenyl isothiocyanate
19241-39-5
2-Bromoanisole
578-57-4
2-Bromoethyl isothiocyanate
1483-41-6
2-Chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate
23165-64-2
2-Chlorobenzyl isocyanate
55204-93-8
2-Iodoethanol
624-76-0
2-Isopropyl-6-methylphenyl isocyanate
102561-43-3
2-Sulfobenzoic acid cyclic anhydride
81-08-3
2-Sulfobenzoic acid hydrate
123333-68-6
2-Sulfobenzoic acid, ammonium salt
6939-89-5
4-Butylphenyl isocyanate
69342-47-8
4-Carboxyphenyl isothiocyanate
2131-62-6
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
16588-69-5
4-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
37408-18-7
4-Fluoro-3-methylphenyl isothiocyanate
351003-66-2
4-Fluorophenyl isocyanate
1195-45-5
Isopropyl thiourea
1719-76-2
Methoxycarbonylsulfenyl chloride
26555-40-8
Methyl 3-chlorosulfonylbenzoate
63555-50-0
Methyl 3-isothiocyanatothiophene-2-carboxylate
81321-10-0
O-Phenyl chlorotionoformate
1005-56-7
p-Bromoanisole
104-92-7
p-Tolyl chloroformate
937-62-2
Tetrabromophenol Blue
4430-25-5
Tetraethyl 1,1,2,2-ethanetetracarboxylate
632-56-4
Thiocarbohydrazide
2231-57-4
Trichloromethyl chloroformate
503-38-8
Triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate
7459-46-3
Trimethylsulfoxonium chloride
5034-06-0

御相談はいつでも

まずは、御気軽に御声掛け下さいませ。
お役に立てるようであれば、御相談だけでも喜んでお受けさせて頂きます。
一期一会、出会いを大切にしております。
御連絡お待ち申し上げます。